Článok I oddiel 5

Článok I oddiel 5

Každý dom je sudcom volieb, návratov a kvalifikácií vlastných poslancov a väčšina z nich tvorí kvórum na podnikanie; ale menší počet sa môže zo dňa na deň prerušiť a môže byť oprávnený vynútiť si účasť neprítomných poslancov takým spôsobom a za takých sankcií, aké môže poskytnúť každá snemovňa. Každý dom môže určiť rokovací poriadok, potrestať svojich členov za výtržníctvo a pri súbehu dvoch tretín vylúčiť člena. Každý dom bude viesť denník svojich rokovaní a z času na čas ho uverejní, s výnimkou tých častí, ktoré môžu v ich rozsudku vyžadovať utajenie; a Yeasovci a Nayovci členov ktorejkoľvek snemovne o akejkoľvek otázke budú na základe želania jednej pätiny prítomných zapísané do vestníka. Žiadna snemovňa počas zasadania kongresu nesmie bez súhlasu druhej, prerušiť na viac ako tri dni, ani na iné miesto, než na ktorom budú sedieť tieto dva domy.


Pozri si video: Sjangerlære