Patapasco III sch. - História

Patapasco III sch. - História


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Patapasco III sch.

Patapsco III

(Sch: 1. 101 ': b. 25'; dph 11'5 ")

Tretieho Patapsca, súkromníka, ktorý v Chesapeake Bay plnili britskí blokádnici počas vojny v roku 1812, námorníctvo najalo na službu ako rozhľadňu v dolnom zálive, aby varovalo pred britskými nájazdmi a odradilo od útokov proti americkej lodnej doprave v zálive.


Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III bude obchodovať na Nasdaq v súvislosti s navrhovanou kombináciou podnikania s ďatelinou

PALO ALTO, Kalifornia-(BUSINESS WIRE)-Sociálny kapitál Hedosophia Holdings Corp. III (NYSE: IPOC) („SCH“ a po zdomácnení, ako je popísané nižšie, „Clover Health“) dnes oznámil prebiehajúci prevod zoznam jej kmeňových akcií triedy A, nominálna hodnota 0,0001 na akciu („kmeňové akcie SCH triedy A“) a vymeniteľné opčné listy („opčné listy SCH“) z New York Stock Exchange („NYSE“) na Nasdaq Global Select Trh („Nasdaq“) súvisiaci s jeho prebiehajúcou obchodnou kombináciou so spoločnosťou Clover Health Investments, Corp. („Clover“).

Pred konzumáciou podnikovej kombinácie sa SCH udomácni ako spoločnosť Delaware (ďalej len „domestikácia“) a v súvislosti s podnikovou kombináciou zmení spoločnosť SCH svoj názov na „Clover Health Investments, Corp.“ V rámci domestikácie (1) sa každá z vtedy vydaných a nesplatných kmeňových akcií SCH triedy A automaticky prevedie na základe podielu jedného na jedného na podiel kmeňových akcií triedy A, nominálna hodnota 0,0001 na akciu. , zo spoločnosti Clover Health (ďalej len „kmeňové cenné papiere ďateliny A“) (2) každý vtedy vydaný a nevyrovnaný warrant SCH sa automaticky premení na uplatniteľný warrant, aby sa získal jeden podiel na kmeňovom fonde Clover Health Class A (ďalej len „ďatelina zdravie“ opčné listy “) a (3) každá z vtedy vydaných a nesplatených jednotiek SCH, ktoré neboli predtým rozdelené do základných kmeňových akcií SCH triedy A a podkladových opčných listov SCH na žiadosť ich držiteľa („ jednotky SCH “) byť zrušené a oprávňuje držiteľa k jednej akcii kmeňových akcií Clover Health Class A a k jednej tretine jedného rozkazu na Clover Health.

Očakáva sa, že obchodovanie na Nasdaqu začne 8. januára 2021 pod novým symbolom „CLOV“ pre kmeňové akcie Clover Health Class A a „CLOVW“ pre záruku Clover Health. Kým nie je domestikácia a prevod dokončený, kmeňové akcie SCH, záruky a podielové listy budú na NYSE naďalej obchodovať pod symbolmi „IPOC“, „IPOC.WS“ a „IPOC.U“ v uvedenom poradí.

Očakáva sa, že posledný deň obchodovania na NYSE bude 7. januára 2021 po dokončení čakajúcej transakcie SCH so spoločnosťou Clover, ku ktorej v súčasnosti dôjde 7. januára 2021, s výhradou konečného súhlasu akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení SCH. 6. januára 2021 a splnenie ďalších obvyklých podmienok zatvárania.

Existujúci akcionári SCH nevyžadujú žiadnu akciu, pokiaľ ide o symbol tickera alebo zmenu zoznamu burzy.


Zažite trolejbusovú cestu

Prvá vec, ktorú si môžete všimnúť na chodníku Trolly Line #9, je promenáda, ktorá sa kľukatí medzi útesmi masívnej skaly. Žula bola ručne rezaná v roku 1890, keď boli postavené elektrické električkové koľajnice z Ellicott City do Catonsville. Dnes tieto 100 stôp vysoké hradby vytvárajú pozoruhodnú bránu na chodník z historického mesta Ellicott hneď za riekou Patapsco od Oelly.

Promenáda rýchlo ustupuje chodníku, pretože sa chodník vinie do kopca lesom. Naľavo od vás žblnkotajúci potok tečúci do rieky Patapsco poskytuje pokojný soundtrack k vašej ceste. Vysoké stromy v tieni udržujú chodník - a vy - v pohode, keď stúpate lesom a príležitostne míňate domy, ktoré lemujú chodník. Blízko 1 míle sa krátkou odbočkou zo stopy dostanete do Banneker Historical Park & ​​amp Museum, v ktorom sú náučné chodníky, archeologické náleziská a oblasti so živou históriou a znovu vytvárajú koloniálny život farmy Benjamina Bannekera, afroamerického astronóma. a farmár.

Rustikálna scenéria, ktorá je späť na ceste, ustupuje prímestskejšej krajine. Niekoľko cestných prechodov je dobre značených a pozvoľný svah robí príjemný výlet hore aj dolu. Akonáhle sa dostanete na koniec trasy, jednoducho sa otočte a vráťte sa dole kopcom, aby ste si užili mesto Ellicott, vrátane vlakového múzea v Baltimore a Ohiu, ktoré vyzdvihuje históriu prvej železnice v krajine.

Parkovanie a prístup na chodník

Do Oella sa dostanete z centra mesta Ellicott City po štátnej ceste 144/hlavná ulica na východ k rieke Patapsco, kde sa z ulice stáva Frederick Road. Prejdite cez rieku a okamžite odbočte vľavo (sever) na Oella Road, kde napravo nájdete parkovisko pre chodcov (rieka je po ľavej strane). Odtiaľto musíte vyjsť po schodoch, aby ste sa dostali na chodník.

Ak chcete získať prístup k parkovaniu, postupujte po ulici SR 144/Frederick Road na východ za riekou Patapsco a odbočte na sever (vľavo) na Westchester Avenue. Malé parkovisko bude po vašej ľavej strane, tesne pred prestupom na ceste.

Trolejbusová linka č. 9 dorazila do mesta Ellicott v roku 1899 a slúžila komunite ďalších 55 rokov. Táto trasa bola známa svojimi malebnými výhľadmi na lesy, pretože čiara klesala do údolia rieky Patapsco.

V roku 1991, storočie po jeho vybudovaní, zorganizovala skautská jednotka 456 organizáciu úsilia vyčistiť a vydláždiť trolejbusovú linku č. 9 pre cyklistický/turistický chodník ako súčasť veľmi úspešného projektu Eagle Scout.

Dnes je cesta dláždená a ponúka časť promenády pri skalných stenách, ktoré ručne vyrezali pôvodní stavitelia.

Hlavné body cesty

 • Boardwalk - Chodník vedie po promenáde, ktorá sa vinie medzi kaňonmi zo žuly, ktorá bola ručne vyrezaná v roku 1890, keď boli postavené elektrické električkové koľajnice z Ellicott City do Catonsville. Tieto 100-metrové múry sú pozoruhodnou bránou na cestu z historického mesta Ellicott hneď cez rieku Patapsco od mesta Oella.
 • Potok, ktorý sa vlieva do rieky Patapsco, pokračuje po časti chodníka a poskytuje pokojný soundtrack k vašej ceste.
 • Divoká zver Na ceste od vzácnej čiernej veveričky po sovy, ktoré sa ticho vznášajú nad hlavou, možno stretnúť množstvo divokých zvierat.
 • Lavičky lemujú chodník a ponúkajú skvelú príležitosť na odpočinok a užívanie si scenérie.

Obsah

Rozsah
Plán A. Príjem z pozemkov Spojeného kráľovstva
Naplánovaný Zdaniteľný príjem, ktorý nespadá do iného plánu
Plán F Príjem z dividend Spojeného kráľovstva
Účtovateľné zisky Zisky definované legislatívou, ktoré nie sú zdaňované ako príjem
CFC nabíjanie Zisky kontrolovaných zahraničných spoločností, na ktoré sa nevzťahuje žiadna výnimka
 1. Vyššie uvedení vedúci obvinení sa navzájom vylučujú. Žiadny príjem alebo zisk nemôže spadať do viac ako jednej hlavy poplatku.
 2. V praxi spoločnosti nepodliehajú zdaneniu podľa prílohy F. Väčšina spoločností je oslobodená od prílohy F a pre spoločnosti, ktoré sú zdaňované z dividend v Spojenom kráľovstve (tj obchodníci s akciami (akcie)), existuje ustanovenie, ktoré odstraňuje poplatok z prílohy F k plánu. D.
 3. Ovládaná zahraničná spoločnosť (ďalej len „CFC“) je spoločnosť ovládaná rezidentom Spojeného kráľovstva, ktorá sama nie je rezidentom Spojeného kráľovstva a na území, na ktorom má bydlisko, sa vzťahuje nižšia sadzba dane. Spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktoré kontrolujú CFC, za určitých okolností platia daň z príjmu právnických osôb z toho, aký by bol daňový zisk Spojeného kráľovstva z tohto CFC. Vzhľadom na široký rozsah výnimiek však poplatok za freón účtuje veľmi málo spoločnostiam.
 4. Kedysi platil pre spoločnosti plán B a plán C, ale tieto boli teraz zlúčené s plánom D. Plán E, ktorý bol zrušený v roku 2003, sa vzťahoval iba na jednotlivcov.
 5. Autorizované podielové fondy nepodliehajú zdaneniu zúčtovateľných ziskov.

Úprava histórie

Daň z príjmu bola vyberaná podľa 5 rozpisov - príjmy, ktoré do týchto rozvrhov nepatria, neboli zdanené. Plány boli tieto:

 • Plán A (daň z príjmu z britskej pôdy)
 • Plán B (daň z komerčného záberu pôdy)
 • Príkaz C (daň z príjmu z verejných cenných papierov)
 • Plán D (daň z príjmu z obchodovania, príjmu z profesií a povolaní, úroky, zahraničné príjmy a príležitostný príjem)
 • Plán E (daň z príjmu zo zamestnania)

Neskôr bol pridaný šiesty plán, plán F (daň z príjmu z dividend Spojeného kráľovstva).

Plány, podľa ktorých sa vyberá daň, sa zmenili. Plán B bol zrušený v roku 1988, plán C v roku 1996 a plán E v roku 2003. Na účely dane z príjmu boli zvyšné plány zrušené v roku 2005. Plány A, D a F zostávajú na účely dane z príjmu právnických osôb.

Prípady úpravy plánu D

Samotný plán D je rozdelený do niekoľkých prípadov:

Rozsah
Prípad I Zisky zo živností vrátane farmárčenia
Prípad II Zisky z profesií a povolaní
Prípad III Úroky a ročné platby atď., Nie sú zdanené pri zdroji
Prípad IV Príjmy zo zámorských cenných papierov (dlhopisy, hypotéky atď.)
Prípad V. Príjmy zo zámorského majetku (majetok, akcie atď.)
Prípad VI Rôzne zisky, ktoré sa inak nedajú účtovať podľa rozvrhu D alebo iného rozvrhu (napr. Príjem zo zariadeného prenájmu)

 1. Príjem môže spadať do viacerých prípadov I, III a V. V takom prípade je príjem zdanený iba v jednom z týchto prípadov. HM Revenue and Customs (britský daňový úrad) rozhodne, ktorý prípad bude uplatnený.
 2. Ak sa príjem a zisky úrokového typu z pôžičiek, derivátov, finančných nástrojov a nehmotného majetku týkajú obchodu, patria do prípadu I, nie do prípadu III. Jedinou výnimkou sú životné poisťovne zdaňované na základe I mínus E, kde vždy patria do prípadu III. Príjmy zámorského úrokového typu atď. Spadajú do prípadu I alebo III, podľa potreby, nikdy nie do prípadu V.
 3. Existoval prípad II, ktorý sa vzťahoval na príjmy z profesií a povolaní. Neverí sa, že spoločnosť v rámci dane z príjmu právnických osôb môže mať taký príjem, a preto bol prípad II účinne zrušený, keď sa daň z príjmu prestala upravovať podľa rozvrhu.
 4. Kedysi existovali prípady IV, VII a VIII, ale všetky boli zrušené.

Úľava na výdavky Upraviť

Výpočty príjmu a zdaniteľných zdaniteľných ziskov zahŕňajú zrážky z priamych nákladov. Nie všetky zdroje príjmu však majú priame výdavky (najmä tie, ktoré patria do Prípadov III a VI Prílohy D, príjmy zo zahraničných dividend spadajúce do Prípadu V a príjmy spadajúce do Prílohy F). Spoločnosti môžu tiež vzniknúť náklady na správu dcérskej spoločnosti, ktorá nemá tendenciu vyplácať jej dividendy.

Úľava sa preto poskytuje na náklady na správu, ktoré vznikli spoločnosti s investičnou činnosťou (pred 1. aprílom 2003 investičné spoločnosti), a na určité náklady na správu v životnej poisťovni zdanené na základe I mínus E. Úľava sa poskytuje aj ako odpočet zo zisku účtovaného na základe dane z príjmu právnických osôb pri určitých platbách charitatívnym organizáciám, pri určitých platbách autorských honorárov, ktoré uskutočnili neobchodníci, a pri niektorých dividendách vyrobených v zahraničí.

Prípad I plánu D a plánu A Úpravy

S výhradou konkrétnych zákonov alebo opačných judikatúr, zisky Prípadu I Prílohy D a Prílohy A sú založené na ziskoch vypočítaných pomocou Všeobecne uznávanej účtovnej praxe Spojeného kráľovstva. To isté platí pre odpočet nákladov na manažment, ktoré sú k dispozícii spoločnostiam s investičným obchodom. V prípade, že si spoločnosť pripraví účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, od roku 2005 bude namiesto roku 2005 používať zisky vypočítané na tomto základe, s výhradou konkrétnych zákonov alebo judikatúry, ktoré sú v opačnom prípade.

Hlavnými výnimkami z tohto pravidla je, že podľa prípadu I plánu D (alebo zoznamu A) nie sú povolené žiadne zrážky na výdavky, ktoré nevznikli úplne a výlučne v obchode (alebo v prenájme) a že nie sú k dispozícii žiadne zrážky na kapitál (tj. Odpočty sú k dispozícii iba pre položky výnosov).

V nedávnych publikáciách HM Revenue and Customs rozdelil rôzne výnimky z pravidla „postupujte podľa účtov“ do 11 trochu ľubovoľných kategórií, z ktorých 1 je rôzna zvyšková kategória. Ďalších desať je

 • Verejná politika
 • Transferové oceňovanie
 • Štrukturálne
 • Vyhýbanie sa
 • Daňová neutralita
 • Kapitálové položky
 • Fiškálne stimuly
 • Symetria
 • Realizovateľnosť a daňová kapacita
 • "Skutočný odraz"

Daňové odpisy Upraviť

Pretože nie sú povolené žiadne kapitálové odpočty, odpisy kapitálových aktív nie sú daňovo uznateľné, aj keď namiesto výdavkov na niektoré kapitálové aktíva je k dispozícii daňové odpisovanie, známe ako „kapitálové rezervy“. Kapitálové kvóty sú dané zákonom o kapitálových dotáciách z roku 2001 (CAA 2001). Všimnite si toho, že výdavky na finančný leasing (na rozdiel od, povedzme, lízingových alebo splátkových zmlúv) sa považujú za príjmy. Platby úrokov a odpisy z finančného prenájmu sú preto odpočítateľné. Ak však majetok vlastní finančný prenajímateľ, to môže uplatniť nárok na kapitálové rezervy.

Existujú rôzne druhy kapitálových príspevkov. Zďaleka najbežnejším typom príspevku sú príspevky na zariadenia a stroje. „Strojové zariadenie“ má svoj normálny význam. „Zariadenie“ nemá zákonnú definíciu, aj keď legislatíva označuje niekoľko zariadení ako závod (napr. „Integrálne prvky“, výdavky na bezpečnosť na športoviskách a prostriedky osobnej bezpečnosti) a definuje aj to, čo závod nemôže byť (nazýva sa „budovy“ a „ štruktúry “). Rastlina je definovaná viac ako 100 -ročnou judikatúrou. Je to v podstate obchodný „prístroj“, ktorý v praxi môže zahŕňať mnoho zariadení a príslušenstva v budovách.

Príspevky na stroje a stroje bežne poskytli 25% -ný ročný základ zníženia zostatku (WDA). 25% WDA sa od apríla 2008 znížilo na 20%. To znamená, že ak by sa rastlinný majetok, povedzme, kúpil za 400 libier v roku 1, 20% zo 400 libier (tj. 80 libier) by bolo možné odpočítať zo zdaniteľných ziskov ako daň odpisy v roku 1. Potom by bolo 20% z (400-80) GBP (tj. 64 GBP) odpočítateľných v roku 2 atď. Pri určitých aktívach so „špeciálnou sadzbou“ sa hodnota 20% znižuje na 10%. Patria sem „neoddeliteľné funkcie“ (elektrické systémy, systémy vykurovania studenou vodou, teplá voda, vetracie a klimatizačné systémy, výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky a vonkajšie slnečné tienenie), „aktíva s dlhou životnosťou“ (zariadenia a stroje s očakávanou životnosťou, keď sú nové) 25 rokov a viac - podliehajú rôznym výnimkám, tj majetok v kanceláriách a maloobchodných predajniach) a doplnenie existujúcich budov o tepelnú izoláciu. Od apríla 2008 možno v tomto roku odpísať prvých 50 000 GBP výdavkov na stroje a stroje každý rok (nazýva sa to „ročný investičný príspevok“). K dispozícii sú tiež 100% kapitálové príspevky v prvom roku na výdavky na zariadenia a stroje šetriace energiu a životné prostredie prospešné (t. J. Vodu šetriace) (nazývané „vylepšené kapitálové príspevky“).

Kapitálové príspevky boli tiež poskytnuté vo výške 4% rovnomerne na výdavky na priemyselné a poľnohospodárske budovy. Tieto kvóty sa však do apríla 2011 postupne znižujú znižovaním miery WDA o jednu štvrtinu každý rok, takže v zásade sa sadzba zníži na 3% od apríla 2008, 2% od apríla 2009, 1% od apríla 2010 a nič z apríla 2011. Priemyselné budovy sa používajú na rôzne účely vrátane výroby, spracovania a skladovania atď. Sú k dispozícii aj pre kvalifikované hotely (tie, ktoré majú najmenej 10 spální a spĺňajú ďalšie podmienky) a komerčné budovy v špeciálne určených priestoroch. potreby, nazývané „podnikové zóny“ (ktoré majú nárok na 100% počiatočný príspevok, ale budú tiež stiahnuté od apríla 2011).

Daňové odpisy sú potenciálne dostupné aj pri výdavkoch na: renováciu obchodných priestorov (100% počiatočný príspevok), paušálne konverzie (100% počiatočný príspevok), výskum a vývoj (100% počiatočný príspevok), ťažbu minerálov (10% alebo 25% WDA), know-how (25% WDA), patenty (25% WDA), bagrovanie a zaistenie nájmu. Výdavky na upratovanie kontaminovanej pôdy a budov môžu mať nárok na 150% „úľavu pri sanácii pozemku“ a na zahrnutie tepelnej izolácie do obytných nehnuteľností, pričom sa môžu kvalifikovať na „príspevok na úsporu energie prenajímateľa“, pričom na jeden byt bude poskytnutý odpočet 1 500 GBP.

Najmä nie sú k dispozícii žiadne daňové odpisy pre výdavky na pôdu, prerušené výdavky, výdavky, ktoré nevedú k vzniku kapitálového majetku, a okrem špecifických okolností uvedených vyššie pre väčšinu budov.

Daň z tonáže Upraviť

Pre lodné spoločnosti môže platiť aj ďalšie pravidlo: takzvaná daň z tonáže. Špedičné spoločnosti sa môžu rozhodnúť vypočítať svoje zisky v prípade I pomocou vzorca založeného na tonáži, a nie na fiškálne upravenom účtovnom zisku.

Prípad III úpravy D úpravy

Zisky a straty z pôžičiek, derivátov, finančných nástrojov a nehmotného majetku sa zdaňujú rovnako ako príjmy. Základným pravidlom na výpočet ziskov Prípadu III je riadiť sa účtovnou závierkou, aj keď existujú podrobné pravidlá na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, ktoré majú zabrániť najzrejmejším zneužívaniam. Pri výpočte prípadu III sú odpočítateľné iba priame výdavky, ako sú náklady vynaložené na získanie pôžičky. Ak je výsledok negatívny, zisky prípadu III sa považujú za nulové, pričom negatívny výsledok sa považuje za neobchodné dlhy. Podobné pravidlá výpočtu platia pre pôžičky, deriváty, finančné nástroje a nehmotný majetok, ktoré sú zdaňované podľa Prípadu I (aj keď straty sú považované skôr za náklady Prípadu I než za neobchodné dlhy).

Prípad V úpravy plánu D

Príjmy zo zámorského majetku a príjmy zo zahraničného obchodu sa počítajú rovnakým spôsobom ako podľa plánu A a prípadu I príjmu podľa plánu D. Príjmy z dividend v zahraničí sa zvyčajne účtujú a zdaňujú na základe príjmov. Dvojitá daňová úľava (pozri nižšie) môže byť k dispozícii v prípade, ak zámorský príjem podlieha zahraničnej dani.

Prípad VI Úpravy D Úpravy

Tam, kde sa poplatok v prípade VI týka náhodného ročného príjmu, je obvykle zdaňovaný v hotovosti, aj keď HM Revenue and Customs spravidla akceptuje časové rozlíšenie. Úľava je obvykle k dispozícii na priame výdavky, ak by boli prípustné vo výpočte prípadu I.

Účtovateľné zisky Upraviť

Účtovateľné zisky (alebo prípustné straty) sa vypočítavajú ako hrubý výnos, mínus priame náklady na predaj, znížené o základné náklady a o príspevok na indexáciu. Príspevok z indexácie je základnou cenou vynásobenou zmenou pohybu indexu maloobchodných cien medzi mesiacom nákupu a mesiacom predaja. Príspevok z indexácie nemôže vytvárať ani zvyšovať stratu. Straty je možné započítať iba voči zúčtovateľným ziskom za rovnaké alebo budúce účtovné obdobie (okrem určitých prípustných strát životných poisťovní (pozri: I mínus E základ).

Spojené kráľovstvo uplatňuje výnimku z účasti nazývanú „výnimka z podstatného podielu“. Za predpokladu, že všetky relevantné subjekty alebo skupiny sú obchodné spoločnosti a skupiny, ak má spoločnosť spolu so svojimi spoločnosťami v skupine viac ako 10% -ný podiel v inej spoločnosti a drží tieto akcie viac ako dvanásť mesiacov, je vyradenie týchto akcií oslobodené z účtovateľných ziskov. Hodnota 10% sa zvyšuje na 30% v prípade akcií držaných fondom dlhodobého poistenia životnej poisťovne. Podrobné pravidlá sú však zložité a spoločnosti si ich musia dôkladne preštudovať, aby zistili, či sa uplatňuje výnimka z podstatného obchodného podielu.

Uplatňujú sa aj ďalšie výnimky a úľavy pri držaní a prevrátení: napríklad tam, kde sa obchodný majetok predá a s výnosom získa nový obchodný majetok, nevznikne okamžite žiadny zdaniteľný zisk. Sú také, že väčšina spoločností bude mať len zriedka zdaniteľný zisk. Hlavnou výnimkou sú životné poisťovne zdaňované na základe I mínus E: tieto spoločnosti platia väčšinu dane zaplatenej zo zdaniteľných ziskov.

Úhrada ovládanej zahraničnej spoločnosti (CFC)

Okrem zdanenia vlastných ziskov môže byť britská spoločnosť zdanená aj ziskom od ovládanej zahraničnej spoločnosti (CFC), v ktorej má podiel. Toto je ustanovenie proti vyhýbaniu sa. Existuje široká škála výnimiek a skupiny si spravidla vybavujú svoje záležitosti tak, aby nevznikol poplatok za freón. V takom prípade sa rovná zdaniteľnému zisku zámorskej spoločnosti v Spojenom kráľovstve za predpokladu, že zámorská spoločnosť je rezidentom Spojeného kráľovstva, a ignorujúc zdaniteľné zisky. Úľavu je možné získať na daň z Veľkej Británie zaplatenú z dividend prijatých od CFC, kde je alebo bol splatný poplatok CFC, a na daň zo zahraničia.


Obsah

Kanadské banky „veľkej päťky“ a niekoľko štatistík (2013):

meno banky Taktiež známy ako Inštitúcia č Trhová kapitalizácia CAD, B [1] Zamestnanci (FTE) Príjmy, B Čistý príjem, B Celkové aktíva, B
Kanadská kráľovská banka RBC 003 104.5 80,000 30 7.6 825
Toronto-Dominion Bank TD, TD Canada Trust 004 94.8 79,000 23 6.3 811
Bank of Nova Scotia Scotiabank 002 77 83,000 21 6.7 744
Bank of Montreal BMO 001 47 47,000 13.7 3.2 542
Kanadská cisárska obchodná banka CIBC 010 38 42,000 12 2.5 352

Pojem „veľká šestka“ sa tiež často používa a zahŕňa Kanadskú národnú banku (trhový strop 2013 vo výške 8,9 miliardy dolárov), aj keď sa jeho operácie zameriavajú predovšetkým na provincie Quebec a New Brunswick.

Banky v Kanade sú podľa ich vlastníctva klasifikované ako domáce banky, dcérske spoločnosti zahraničných bánk alebo pobočky zahraničných bánk. Podrobnejšie vysvetlenie klasifikácií nájdete v časti Bankovanie v Kanade a Kanadský bankový zákon.


Plán 3 (III) Drogy

Droga má potenciál na zneužívanie menšia ako drogy uvedené v plánoch 1 a 2. Liek má v súčasnej dobe akceptované lekárske využitie pri liečbe v USA. Zneužívanie lieku môže viesť k strednej alebo nízkej fyzickej závislosti alebo k vysokej psychickej závislosti.

Nasledujúce lieky sú zaradené do zoznamu 3 (III) liekov* podľa zákona o kontrolovaných látkach (CSA):

Zobrazené informácie o rozvrhu zákona o kontrolovaných látkach (CSA) sa vzťahujú na látky regulované federálnym zákonom. Medzi jednotlivými štátmi môžu existovať odchýlky v plánoch CSA.

Názov lieku (Zobraziť podľa: Značka | Všeobecné)
Adipost ()
generický názov: phendimetrazine
Anabolin LA ()
generický názov: nandrolon
Anadrol-50 (Pro,)
generický názov: oxymetholone
Andro LA 200 ()
generický názov: testosterón
Andro-Cyp 100 ()
generický názov: testosterón
Andro-Cyp 200 ()
generický názov: testosterón
Androderm (Pro,)
generický názov: testosterón
AndroGel (Pro,)
generický názov: testosterón
Android (Pro,)
generický názov: metyltestosterón
Android-10 ()
generický názov: metyltestosterón
Android-25 ()
generický názov: metyltestosterón
Androlone-D ()
generický názov: nandrolon
Androxy (Pro,)
všeobecný názov: fluoxymesterón
Andryl 200 ()
generický názov: nandrolon
Anorex-SR ()
generický názov: phendimetrazine
Appecon ()
generický názov: phendimetrazine
Ascomp s kodeínom (Pro,)
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín/kodeín
Aveed (Pro,)
generický názov: testosterón
Axiron (Pro,)
generický názov: testosterón
Belbuca (Pro,)
generický názov: buprenorfín
Bontril PDM ()
generický názov: phendimetrazine
Pomalé uvoľnenie Bontril (Pro,)
generický názov: phendimetrazine
Bunavail (Pro,)
generický názov: buprenorfín/naloxón
Buprenex (Pro,)
generický názov: buprenorfín
Busodium ()
generický názov: butabarbital
Butalbital Compound ()
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín
Butizol sodný ()
generický názov: butabarbital
Butrans (Pro,)
generický názov: buprenorfín
Cassipa ()
generický názov: buprenorfín/naloxón
Sirup Coldcough (Pro,)
generický názov: chlórfeniramín/dihydrokodeín/pseudoefedrín
Colrex ()
generický názov: acetaminofén/chlórfeniramín/kodeín/fenylefrín
Zlúčenina Colrex ()
generický názov: acetaminofén/chlórfeniramín/kodeín/fenylefrín
Cotabflu ()
generický názov: acetaminofén/chlórfeniramín/kodeín
Covaryx (Pro,)
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Covaryx HS ()
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Deca-Durabolin ()
generický názov: nandrolon
Najnižší ()
generický názov: testosterón
Delatestadiol ()
generický názov: estradiol/testosterón
Delatestryl (Pro,)
generický názov: testosterón
Dep Androgyn ()
generický názov: estradiol/testosterón
Depandro 100 ()
generický názov: testosterón
Depo-Testadiol ()
generický názov: estradiol/testosterón
Depo-testosterón (Pro,)
generický názov: testosterón
Depotest ()
generický názov: testosterón
Depotestogén ()
generický názov: estradiol/testosterón
DHC Plus ()
generický názov: acetaminofén/kofeín/dihydrokodeín
Didrex (Pro,)
generický názov: benzfetamín
Dihydro-CP (Pro,)
generický názov: chlórfeniramín/dihydrokodeín/pseudoefedrín
DiHydro-GP ()
generický názov: dihydrokodeín/guaifenesín/pseudoefedrín
Donatuss DC (Pro,)
generický názov: dihydrokodeín/guaifenesín/fenylefrín
Duo-Cyp ()
generický názov: estradiol/testosterón
Dura-Dumone ()
generický názov: estradiol/testosterón
Durabolin ()
generický názov: nandrolon
Durabolin 50 ()
generický názov: nandrolon
Duratest ()
generický názov: testosterón
Duratestrin ()
generický názov: estradiol/testosterón
Durathate 200 ()
generický názov: testosterón
Dvorah (Pro,)
generický názov: acetaminofén/kofeín/dihydrokodeín
EEMT (Pro,)
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
EEMT DS ()
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
EEMT HS ()
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Empirin s kodeínom ()
generický názov: aspirín/kodeín
Essian ()
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Essian H.S. ()
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Estra-Testrin ()
generický názov: estradiol/testosterón
Estratest ()
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Estratest H.S. ()
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Everone ()
generický názov: testosterón
Farbital ()
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín
Fendique ER (Pro,)
generický názov: phendimetrazine
Fioricet s kodeínom (Pro,)
generický názov: acetaminofén/butalbital/kofeín/kodeín
Fiorinal (Pro,)
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín
Fiorinal s kodeínom (Pro,)
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín/kodeín
Fiorinal s kodeínom III ()
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín/kodeín
Fiormor ()
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín
Fiortal ()
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín
Fiortal s kodeínom ()
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín/kodeín
PRVÝ Testosterón ()
generický názov: testosterón
PRVÝ-Testosterón MC ()
generický názov: testosterón
Fortabs ()
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín
Fortesta (Pro,)
generický názov: testosterón
Fycompa (Pro,)
generický názov: perampanel
Giltuss Ped-C ()
generický názov: kodeín/guaifenesín/fenylefrín
Halotestin (Pro,)
všeobecný názov: fluoxymesterón
Histerone ()
generický názov: testosterón
Hybolín dekanoát ()
generický názov: nandrolon
Vylepšené o hybolín ()
generický názov: nandrolon
Hydro-Tussin DHC ()
generický názov: chlórfeniramín/dihydrokodeín/pseudoefedrín
Hydro-Tussin EXP ()
generický názov: dihydrokodeín/guaifenesín/pseudoefedrín
Idenal ()
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín
J-Cof DHC (Pro,)
generický názov: brómfeniramín/dihydrokodeín/pseudoefedrín
J-Max DHC (Pro,)
generický názov: dihydrokodeín/guaifenesín
Jatenzo (Pro,)
generický názov: testosterón
Ketalar (Pro,)
generický názov: ketamín
Laniroif ()
generický názov: aspirín/butalbital/kofeín
LidoProfen ()
generický názov: topický ketamín/ketoprofén/lidokaín
Maxiflu CD ()
generický názov: acetaminofén/kodeín/guaifenesín/pseudoefedrín
Maxiflu CDX ()
generický názov: acetaminofén/kodeín/guaifenesín/pseudoefedrín
Maxiphen CD ()
generický názov: kodeín/guaifenesín/fenylefrín
Maxiphen CDX ()
generický názov: kodeín/guaifenesín/fenylefrín
Meditest ()
generický názov: testosterón
Melfiat ()
generický názov: phendimetrazine
Menogen ()
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Menogen HS ()
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Methitest (Pro,)
generický názov: metyltestosterón
Balíček dávky taveniny MKO ()
generický názov: ketamín/midazolam/ondansetron
MKO Troche ()
generický názov: ketamín/midazolam/ondansetron
Natesto (Pro,)
generický názov: testosterón
Obezine ()
generický názov: phendimetrazine
Oreton metyl ()
generický názov: metyltestosterón
Oxandrin (Pro,)
generický názov: oxandrolon
Pancof ()
generický názov: chlórfeniramín/dihydrokodeín/pseudoefedrín
Pancof EXP ()
generický názov: dihydrokodeín/guaifenesín/pseudoefedrín
Panlor (Pro,)
generický názov: acetaminofén/kofeín/dihydrokodeín
Panlor DC ()
generický názov: acetaminofén/kofeín/dihydrokodeín
Panlor SS ()
generický názov: acetaminofén/kofeín/dihydrokodeín
Pentothal (Pro,)
generický názov: thiopental
Phendiet ()
generický názov: phendimetrazine
Phendiet-105 ()
generický názov: phendimetrazine
CD Phenflu ()
generický názov: acetaminofén/kodeín/guaifenesín/fenylefrín
Phenflu CDX ()
generický názov: acetaminofén/kodeín/guaifenesín/fenylefrín
Frenilín s kofeínom a kodeínom (Pro,)
generický názov: acetaminofén/butalbital/kofeín/kodeín
Plegine ()
generický názov: phendimetrazine
Poly Hist DHC (Pro,)
generický názov: dihydrokodeín/fenylefrín/pyrilamín
Poly Tussin EX ()
generický názov: dihydrokodeín/guaifenesín/fenylefrín
Sirup Poly-Tussin EX (Pro,)
generický názov: dihydrokodeín/guaifenesín/fenylefrín
Prelu-2 ()
generický názov: phendimetrazine
Prelu-2 TR ()
generický názov: phendimetrazine
Probuphine (Pro,)
generický názov: buprenorfín
Recese (Pro,)
generický názov: benzfetamín
Regimex (Pro,)
generický názov: benzfetamín
Soma zlúčenina s kodeínom (Pro,)
generický názov: aspirín/karisoprodol/kodeín
Spravato (Pro,)
generický názov: esketamín
Statobex ()
generický názov: phendimetrazine
Striant (Pro,)
generický názov: testosterón
Sublocade (Pro,)
generický názov: buprenorfín
Suboxone (Pro,)
generický názov: buprenorfín/naloxón
Subutex ()
generický názov: buprenorfín
Synalgos-DC (Pro,)
generický názov: aspirín/kofeín/dihydrokodeín
Syntest DS (Pro,)
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Syntest HS (Pro,)
generický názov: esterifikované estrogény/metyltestosterón
Teslac (Pro,)
generický názov: testolaktón
Testamone-100 ()
generický názov: testosterón
Testim (Pro,)
generický názov: testosterón
Testo-100 (Pro,)
generický názov: testosterón
Testoderm ()
generický názov: testosterón
Testolin ()
generický názov: testosterón
Testopel (Pro,)
generický názov: testosterón
Pelety Testopel ()
generický názov: testosterón
Testované (Pro,)
generický názov: metyltestosterón
Testro ()
generický názov: testosterón
Testro AQ ()
generický názov: testosterón
Testro-LA ()
generický názov: testosterón
Trezix ()
generický názov: acetaminofén/kofeín/dihydrokodeín
Tricof ()
generický názov: chlórfeniramín/dihydrokodeín/pseudoefedrín
Tridal ()
generický názov: kodeín/guaifenesín/fenylefrín
Uni-Cof ()
generický názov: chlórfeniramín/dihydrokodeín/pseudoefedrín
Expektorant Uni-Cof ()
generický názov: dihydrokodeín/guaifenesín/pseudoefedrín
Valertest č. 1 ()
generický názov: estradiol/testosterón
Virilon ()
generický názov: metyltestosterón
Virilon IM ()
generický názov: testosterón
Vogelxo (Pro,)
generický názov: testosterón
Welltuss EXP ()
generický názov: dihydrokodeín/guaifenesín/pseudoefedrín
Winstrol ()
generický názov: stanozolol
Xyosted (Pro,)
generický názov: testosterón
Xyrem (Pro,)
všeobecný názov: nátriumoxybutyrát
Xywav (Pro,)
generický názov: oxybát vápenatý/oxybát horečnatý/oxybát draselný/oxybát sodný
Zerlor ()
generický názov: acetaminofén/kofeín/dihydrokodeín
Zubsolv (Pro,)
generický názov: buprenorfín/naloxón

Rezipres (hydrochlorid efedrínu) je alfa- a beta-adrenergný agonista.

Prevnar 20 (pneumokoková 20-valentná konjugovaná vakcína) je indikovaná vakcína.


Sociálny kapitál Hedosophia III Akcionári schvaľujú kombináciu podnikania s ďatelinovým zdravím

PALO ALTO, Kalifornia-(BUSINESS WIRE)-Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III (NYSE: IPOC) („SCH“ a po domácom spojení a obchodnej kombinácii, ako je popísané nižšie, „Clover Health“), verejne obchodovateľné special purpose acquisition company, announced today that in an extraordinary general meeting on January 6, 2021, its shareholders voted to approve its proposed business combination (the “business combination”) with Clover Health Investments, Corp. (“Clover”). Approximately 99.5% of the votes cast at the meeting, representing approximately 65.0% of SCH’s outstanding shares, voted to approve the business combination.

The business combination is expected to close on January 7, 2021, subject to the satisfaction of customary closing conditions. Prior to the consummation of the business combination, SCH will domesticate as a Delaware corporation (the “Domestication”), and in connection with the business combination, will change its name to “Clover Health Investments, Corp.” Trading is expected to begin on The Nasdaq Global Select Market on January 8, 2021, under the new ticker symbol “CLOV” for Clover Health Class A common stock and “CLOVW” for Clover Health warrants. Until the Domestication and transfer is complete, the SCH common stock, warrants and units will continue to trade under the ticker symbols “IPOC”, "IPOC.WS" and "IPOC.U", respectively, on NYSE.

About Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III

Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III is a partnership between the investment firms of Social Capital and Hedosophia. Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III unites technologists, entrepreneurs and technology-oriented investors around a shared vision of identifying and investing in innovative and agile technology companies. To learn more about Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III, visit www.socialcapitalhedosophiaholdings.com.

Clover Health is a healthcare technology company with a deeply rooted mission of helping its members live their healthiest lives. Clover uses its proprietary technology platform to collect, structure, and analyze health and behavioral data to improve medical outcomes and lower costs for patients. As a company whose business goals fully align with its members' health needs, Clover works with members and their doctors to become a valued partner. This trust is built by proactively identifying at-risk individuals and teaming up with physicians to accelerate care coordination and simultaneously improve health outcomes and reduce avoidable costs. Clover has offices in San Francisco, Jersey City, Nashville and Hong Kong.

For more information, please visit www.cloverhealth.com.

Forward-Looking Statements

This press release contains certain forward-looking statements within the meaning of the federal securities laws with respect to the proposed transaction between Clover and SCH, including statements regarding the anticipated consummation of the business combination and the transaction related thereto, including the domestication of SCH and the listing of shares of the post-business combination company on the Nasdaq. These forward-looking statements generally are identified by the words “believe,” “project,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “intend,” “strategy,” “future,” “opportunity,” “plan,” “may,” “should,” “will,” “would,” “will be,” “will continue,” “will likely result,” and similar expressions. Forward-looking statements are predictions, projections and other statements about future events that are based on current expectations and assumptions and, as a result, are subject to risks and uncertainties. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this press release, including but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all, which may adversely affect the price of SCH’s securities, (ii) the risk that the transaction may not be completed by SCH’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by SCH, (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction, (v) the inability to complete the PIPE investment in connection with the transaction, (vi) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the Merger Agreement, (vii) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Clover’s business relationships, operating results and business generally, (viii) risks that the proposed transaction disrupts current plans and operations of Clover and potential difficulties in Clover employee retention as a result of the transaction, (ix) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Clover or against SCH related to the Merger Agreement or the transaction, (x) the ability to maintain the listing of SCH’s securities on a national securities exchange, (xi) the price of SCH’s securities may be volatile due to a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which SCH plans to operate or Clover operates, variations in operating performance across competitors, changes in laws and regulations affecting SCH’s or Clover’s business and changes in the combined capital structure, (xii) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the proposed transaction, and identify and realize additional opportunities, and (xiii) the risk of downturns and a changing regulatory landscape in the highly competitive healthcare industry. The foregoing list of factors is not exhaustive. You should carefully consider the foregoing factors and the other risks and uncertainties described in the “Risk Factors” section of the definitive proxy statement/prospectus filed by SCH with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on December 14, 2020, and other documents filed by SCH from time to time with the SEC. These filings identify and address other important risks and uncertainties that could cause actual events and results to differ materially from those contained in the forward-looking statements. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, and Clover and SCH assume no obligation and do not intend to update or revise these forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise. Neither Clover nor SCH gives any assurance that either Clover or SCH, or the combined company, will achieve its expectations.


1966-1969

 • With applications already exceeding the anticipated 500 students, UMBC prepared for a year of firsts. The entire community was involved in the school's opening:
  One incident occurred on a Sunday early in September. A van full of furniture arrived on the campus. 'It was the furniture factory owner and his son. They couldn't get a driver to make the trip,' said Dr. Kuhn, 'so they drove the van from North Carolina themselves.' On the eve of opening day, 20 people showed up and spent a Sunday tidying up the buildings, 'including one lady who had read that we were opening and just came down to see if anything needed dusting,' Dr. Kuhn said.
 • UMBC opened on September 19 with 750 students, 3 buildings (Gym I, Lecture Hall I), and the older wing of the Biological Sciences building, 45 faculty members, 35 support staff and 500 parking spaces.
  • &ldquoEach of you brings individual background, talents and education to our new campus. Collectively, you are a different student body from any previously assembled. In working with the faculty and staff of UMBC, make the most of this opportunity to help create a center of learning in which those who give their best in the laboratory and on the playing field develop a brilliance that is the mark of their efforts and the UMBC environment.&rdquo &ndash Albin O. Kuhn, UMBC News 1, č. 1 (1966):1. http://contentdm.ad.umbc.edu/cdm/ref/collection/Retriever/id/6084 (accessed September 15, 2014).
  • Campus enrollment nearly doubled to 1400 students as UMBC continued to grow academically and physically.
   Albin O. Kuhn was appointed the first UMBC chancellor.
  • The Baltimore Colts played UMBC in basketball and the baseball team played its first game. The first varsity men's lacrosse game ended in defeat to Loyola College and men's basketball played its first varsity contest after a year on the club level. Richard Watts was named second athletic director.
  • First intercollegiate game played at UMBC is a men&rsquos soccer game against University of Maryland, College Park on November 4, 1966.
  • The UMBC&rsquos women&rsquos basketball team forms without a coach. They play (and win) their first game on January 11, 1969.
  • UMBC announces its first Winter Session. It is the first university in Maryland to offer such classes.
  • A student forum on academics was held, led by Homer Schamp, and "Student Issues Week" aired student-faculty-administration issues in public forums.
  • The first permanent police patrol was established.
  • Student Glenn Blanchard led a protest over on-campus Marine Corps recruitment.
  • The first Student/Faculty Convocation was held in October.
  • Sam, the first live Chesapeake Bay Retreiver mascot, was given to UMBC. Born on January 12, 1967, Sam's first campus appearance was at a men's lacrosse game in May. (The Retriever, zv. 1, č. 16 (May 15, 1967): 3. http://contentdm.ad.umbc.edu/cdm/ref/collection/Retriever/id/6979)
  • UMBC students appeared on WBAL-TV to discuss their first-year experience.
  • Charlie Byrd headlined at UMBC's "Jazz Day" and Otis Redding performed on campus, just months before his tragic death in a plane accident.
  • A portion of the Student Union opened and the student court system was established.
  • Paul Sekulik, ྄, theatre, was elected second SGA president.
  • Dialogue, the first literary magazine, was published.
  • Debate abounded on campus during 1968, with internal and external topics receiving attention. A "Vietnam Teach-In" was held with opposing viewpoints represented and a "Time Out Day" focused on issues facing students on campus and in larger society.
  • Debate over literary magazine Dialogue continued to raise community concerns over the appropriateness of its subject matter.
  • Phase I of the Library opened.
  • A women's basketball team formed, playing initially without a coach, and men?s basketball won its first intercollegiate game. Men's and women's tennis played their first matches. Were you one of the first Retriever athletes? What's your most vivid memory?
  • The first Winter Session classes were announced. UMBC was the first campus in Maryland and one of only 26 in the nation to offer winter session classes.
  • The Temptations performed at a student dance on campus and a student pizza-eating contest attracted many participants. We know who the winners were. Do you?
  • In the year of Woodstock, UMBC continued to embrace "revolutionary" ideas. UMBC's Sage Players staged Keep the Peace Baby, a rock musical version of the classic Greek comedy, Lysistrata newly translated by Ancient Studies faculty members Jay Freyman and Walt Sherwin and adapted by Clyde Rader, instructor of speech and drama. Did this musical really rock?
  • Red Brick, a provocative student publication, created controversy in the surrounding community and debates continued as students and the administration discussed greater student involvement in campus services and faculty contract decisions.
  • The campus literary magazine, Dialogue, publishes a series of nude photographs by artist Robert Stark. The publication draws criticism from legislators and creates rifts between UMBC administrators and the university&rsquos faculty and students.
  • Seventy-six 1970 class members protested the granting of the "first" UMBC diplomas to five seniors who did not arrive as freshmen in 1966.
  • The Mathematics/Psychology building opened and Humanities was the first UMBC division to offer evening classes to current students and qualifying community members.
  • UMBC was among an early group of universities that required education majors to complete an academic major along with teacher training.
  • Professors Walt Sherwin, Jay Freyman and Rudy Storch founded UMBC's first overseas study program, "Rome: Ancient and Modern," leading 42 students on a three-week tour that included stops in London and Paris, followed by two weeks in Rome.
  • Women's basketball won its first contest and five days later UMBC would defeat its first four-year school with a win at Morgan State.

  The who and the why.

  The federal Drug Enforcement Administration (DEA) handles enforcement of the drug schedule and oversees any changes. President Richard Nixon established the DEA in July 1973 to consolidate the federal government&rsquos efforts in &ldquoa full-scale attack on the problem of drug abuse in America.&rdquo Until then, anti-drug policy was carried out by a number of federal agencies such as the Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs and the Bureau of Drug Abuse Control.

  Nixon created the new DEA agency by executive order No. 11727, signed July 7, 1973. He had talked about the problem of drug abuse and trafficking since taking office in 1968, including a 1971 &ldquospecial message&rdquo to Congress.

  &ldquoThe problem has assumed the dimensions of a national emergency,&rdquo he said in that message. The agency started with1,470 agents and a budget of less than $75 million. It now has about 5,000 agents and a budget of more than $2 billion.


  Challenge III FAQ

  We recommend that Challenge III students set aside an hour per subject per day during the school day. As with most rigorous curricula, many students will need more time to complete their work. One suggestion is for Challenge III students to read the Shakespeare plays during the preceding summer, in order to prepare for the school year. Special projects will demand extra home work time, but usually students are motivated to work hard on presentations or debates and willingly put in extra hours on nights and weekends.

  Yes, a student can begin with Challenge III, but we encourage you to consider carefully before making this decision. Remember that classical education does not follow the modern paradigm of grade levels, but rather considers the child's grasp of fundamental skills of learning. If your child does not have a background in the liberal arts, it may be better to start him at an earlier level (such as Challenge I or II). If your child is going to start in Challenge III, be aware that this year of study may be tougher for your student than for others who have completed the previous Challenge levels. Your student may have to spend more time studying the basics than his peers do, and he may need more parental guidance and encouragement than he would otherwise.

  No matter what math program a student uses at home, he or she will benefit from the conversation in our math seminars. During our discussions, we travel up and down the spectrum of math concepts from numbers and operations to algebraic equations and geometry and stretch into pre-calculus concepts. Too often, students are engaged in a math curriculum with little to no conversation, and that leaves them feeling like math is a disconnected series of steps. If math remains a rather silent, robot-like, step-driven subject, students miss out on the joy of math and its beauty as a tool for communicating the structure of creation. So yes! Your student should join the conversation whether or not he uses Saxon at home. We will have a great time discovering the joy of math together. The same can be said of foreign language or science: they will enjoy and benefit from the conversations even if they do something different at home. They may even bring in a fresh perspective that will enrich the seminar discussion.

  We believe students develop a stronger, more supportive fellowship if they are together for the full six strands. They are able to explore more fully the integration of all subjects. We recommend that even if a student chooses not to fully study one subject at home that he stays in seminar and listens to the discussion and participates in it as much as he can. Even if a student is not studying Latin, he will pick up vocabulary from listening, learn history, and learn how to learn a language by watching the systematic way the students approach and talk about it. Talk to your local director or Support Representative about the seminars and make a decision about that together. Since there are no more than twelve students in a class the tutor knows each student well and accommodates all levels into discussions.

  On the Challenge Overview page of this website, you can see how our classes would translate into traditional high school credits. The Classical Conversations program goes beyond basic high school graduation requirements. It was created with college admission standards as a general guide based on state guidelines in Virginia, Ohio, Michigan, and North Carolina, college admissions requirements for UNC-Chapel Hill, University of Michigan, Princeton, Harvard, Clemson, University of Virginia, and Virginia Tech, and guidelines from the Home School Legal Defense Association, as well as SAT and ACT college prep materials. Check with the university system in your state for specific requirements. Students can also get college credit through our CC Plus program.


  Pozri si video: Patapsco Hall


Komentáre:

 1. Beryx

  I mean you are wrong. I can defend my position. Write to me in PM, we'll talk.

 2. Ripley

  Domnievam sa, že spáchate chybu. Môžem brániť pozíciu.

 3. Gilmore

  sledujte všetkých

 4. Mezitilar

  Ospravedlňujem sa za zasahovanie ... Som s touto situáciou oboznámený. Poďme diskutovať. Napíšte sem alebo v PM.

 5. Vushura

  Ďakujem za vysvetlenie. Nevedel som to.Napíšte správu